Povećanje temeljnog kapitala - prvi krug

POZIV

Sukladno članku 8. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Uprava društva Končar – Električni visokonaponski aparati d.d. poziva redovne i povlaštene dioničare društva na upis pripadajućeg dijela novih dionica.

Redovni i povlašteni dioničari mogu upisati nove dionice na sljedeći način:
Ispunjavanjem i potpisivanjem dvaju primjeraka upisnice;
Uplatom iznosa uloga koji otpada na nove dionice prema cijeni i na račun kako je naznačeno upisnicom;
Dostavom potvrde o izvršenoj uplati zajedno s ispunjenim i potpisanim primjercima upisnice na adresu društva najkasnije do dana 17.07.2015., do 14 sati.

Uprava društva Končar – Električni visokonaponski aparati d.d.