Metalom oklopljena plinom SF6 izolirana postrojenja 72,5-145 kV

Metalom oklopljena plinom SF6 izolirana postrojenja izrađuju se za pogonske napone 72,5 – 145 kV. Sastavljena su od montažnih sklopova konstrukcijski izvedenih na način koji omogućava izvođenje svih uobičajenih konfiguracija u sklopnim postrojenjima.

Kao sredstvo za izolaciju i gašenje luka upotrebljava se sumporni heksafluorid (SF6) koji je poznat po svojim izvanrednim karakteristikama. Sklopovi postrojenja su nepropusni za plin, otporni na pritisak, sigurni za dodir, te stoga pružaju najveću moguću sigurnost.

Svi sklopni i vodljivi elementi zatvoreni su u tropolnom čeličnom plaštu.
Na metalom oklopljeno postrojenje mogu se priključiti sve vrste kabela kao i nadzemni vodovi.

Svako polje ima različite sekcije (plinske prostore) napunjene plinom SF6 čija podjela ovisi o zahtjevima pogona. Međusobno nezavisni plinski prostori odvojeni su provodnim pločama, koje su nepropusne za plin i otporne na električni luk.

Transportne jedinice su potpuno montirani montažni sklopovi, blokovi, npr. prekidač sa strujnim transformatorom i sabirničkim rastavljačima. Sklopovi postrojenja udovoljavaju standardu IEC 62271 – 1, 62271 – 203, IEC 62271 – 100 i IEC 62271 – 102.