Visokonaponski SF6 prekidači 72,5-550 kV

Visokonaponski prekidači za vanjsku montažu proizvodnje KONČAR – EVA su suvremeno koncipirani prekidači s autokompresijom.

Osnovne su im odlike izolirane sapnice u prekidnoj komori, koje osiguravaju visoke naponske karakteristike aparata, te korištenje energije električnog luka u procesu njegovog gašenja. To za izravnu posljedicu ima značajnu uštedu pogonske energije, te se za sklapanje može primijeniti motorno-opružni ili hidraulički pogon manjih energija.

Motorno opružni mehanizam je sastavljen od dvije skupine dijelova – glavnog i pomoćnog kinematičkog lanca. Glavni kinematički lanac transformira električnu energiju u mehaničku, akumulira je, po potrebi je brzo i vremenski precizno oslobađa i pretvara u točno određeno gibanje izlazne poluge mehanizma, te zadržava mehanizam u stabilnim krajnjim položajima.

Pomoćni kinematički lanac osigurava logički i automatski slijed radnih operacija glavnog kinematičkog lanca tj. upravlja njime.

Osnovni sklopovi prekidača su polni stup i podnožje s upravljačkim ormarićem. Navedeni glavni sklopovi su u potpunosti tvornički dogotovljeni, podešeni i ispitani.

Polni stup sastavljen je od prekidne komore, potpornog izolatora, i međuprigona, te predstavlja zasebni plinski prostor. Taj se prostor vakuumira u tvornici i nakon toga se puni plinom SF6 na 0.5 bara pretlaka.

Podnožje s pogonom i upravljačkim ormarićem također predstavlja kompletirani sklop, s podešenim parametrima, te pripremljen za montiranje.

Zavisno o izvedbi, prekidač može biti opremljen jednim pogonskim mehanizmom s mogućnošću tropolnog APU, ili s tri pogonska mehanizma (jedan po polu) sa mogućnošću jednopolnog i tropolnog APU.

Prekidači su izrađeni i ispitani u skladu s normama IEC 62271-1 i 62271-100.